WordPress tema yapımı için kullandığım kodlar

WordPress tema yaparken sürekli olarak kullandığım kodları bir arada durması, hem benim için hem de bu yazıyı okuyacak olan kişiler için faydalı olması açısında burada paylaşıyorum.


// HEADER.PHP için Kullandığım Kodlar BAŞLANGIÇ
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />

<title><?php wp_title(''); ?> <?php if(is_single()){ _e('&raquo;');}?> <?php bloginfo('name'); ?></title>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="text/xml" title="RSS .92" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom 0.3" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
<?php wp_head(); ?>

<!-- -->

<?php bloginfo('url') ;?>
<?php bloginfo('name') ;?>
<?php bloginfo('template_url'); ?></pre>
// HEADER.PHP için Kullandığım Kodlar BİTİŞ

// İNDEX.PHP için Kullandığım Kodlar BAŞLANGIÇ

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

<?php the_permalink(); ?>
<?php the_title(); ?>
<?php the_category();?>
<?php the_author(); ?>
<?php the_date(); ?>
<?php comments_popup_link('Yorum Yok','1 Yorum', '% Yorum'); ?>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php if ( function_exists("has_post_thumbnail") && has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(array(425,425), array("class" => "aligncenter post_thumbnail")); } ?>

<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<?php $image_url = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id(), 'full'); ?>
<?php echo $image_url[0]; ?>

<?php echo get_avatar( get_the_author_email(), '30' ); ?>

// ÖNE ÇIKARILAN GÖRSEL
add_theme_support( 'post-thumbnails' ); 


query_posts('showposts=5&orderby=date')
// İNDEX.PHP için Kullandığım Kodlar BİTİŞ

Saphien Saphiens'den sonra Novustan bir önce gelen. Düşünüp fikir üretmeyi ve insanları bu şekilde etkilemeyi seven.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer